Política de privacitat
1178
page-template-default,page,page-id-1178,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Identitat: S.I. Club Atlètic Vic (també el prestador)
NIF: G58126269
Direcció postal: C/ Antoni Vila i Cañellas s/n, 08500 Vic (Barcelona)
Correu electrònic: cavic@cavic.cat
S.I. Club Atlètic Vic, com a responsable del Lloc web www.cavic.cat, de conformitat amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i resta normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:
– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
– Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament rebre comunicacions comercials per via electrònica;
– Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari
– Utilitzar les vostres dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat i,
– Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal, política de cookies.
– Es faran anàlisis de perfils i d’usabilitat.
– Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i feiners que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a cavic@cavic.cat.
D’acord amb la LSSICE, S.I. Club Atlètic Vic no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les dades.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

S.I. Club Atlètic Vic no duu a terme cap cessió o comunicació de dades a tercers llevat que hi hagi necessitat raonable per complir un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de S.I. Club Atlètic Vic contractats a l’empresa _____________ (en endavant, _______) amb NIF _____ i domicili fiscal en ______ [INSERTAR LOS DATOS DE LA EMPRESA DE HOSTING]. El tractament de les dades d’aquesta entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada en els sistemes d’informació de S.I. Club Atlètic Vic. Al acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari accepta expressament a que S.I. Club Atlètic Vic realitzi les següents activitats i/o accions, excepte si l’Usuari indica el contrari:
• L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat, informant als usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
•Si l’Usuari ha consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, aleshores S.I. Club Atlètic Vic podrà enviar-li comunicacions per mitjans electrònics en què s’informarà l’Usuari sobre les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i es proporcionarà més informació sobre productes i serveis de S.I. Club Atlètic Vic iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
• La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Com usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant S.I. Club Atlètic Vic presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a cavic@cavic.cat indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES, EXERCICI DE DRETS”.
Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
• Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
• Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
• Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi.
• Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest les pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (incloent-hi l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o vostè exerciti el dret de supressió o oposició, o limitació al tractament. Tot i això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ
S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per a l’empresa per comunicar-se amb clients i d’altres afectats són el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.Si remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, S.I. Club Atlètic Vic queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL
INFORMACIÓ QUE RECABEM
Les dades recollides per part del responsable són les següents:
– Aquelles que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web
– Aquelles incloses als diferents formularis previstos a la pàgina web
– Dades recollides a través de les cookies per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa a la política de cookies.
La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la sol·licitud concreta de què es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Preguem que, en cas de modificació, comuniqueu immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.
Si contracta el servei mitjançant la nostra pàgina web www.cavic.cat pot ser que li sol·licitem que ens proporcioni algunes dades personals.
A través d’aquesta Política de Privacitat informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de S.I. Club Atlètic Vic o el Proveïdor ha obtingut autorització del propietari per al seu ús.

 

XARXES SOCIALS
Us informem que S.I. Club Atlètic Vic pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de S.I. Club Atlètic Vic regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés pròpies de la xarxa social que escaigui en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
S.I. Club Atlètic Vic Tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a les xarxes socials, informant-vos d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que S.I. Club Atlètic Vic consideri inadequats.
– I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
– Que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que S.I. Club Atlètic Vic consideri inadequats.
Així mateix, S.I. Club Atlètic Vic es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.
Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de S.I. Club Atlètic Vic, podent-li el Proveïdor enviar informació del seu interès.
En tot cas, si vostè remet informació personal a través d’alguna xarxa social, S.I. Club Atlètic Vic quedarà exempta de responsabilitat amb relació a les mesures de seguretat aplicables a la plataforma corresponent, havent de l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

MESURES DE SEGURETAT
Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i el registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

 

IDIOMA
L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció amb alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

 

SUBSCRIPCIÓ A LA NEWSLETTER
En cas que l’usuari se subscrigui a la nostra newsletter, us informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la vostra subscripció a l’enviament de les nostres comunicacions comercials i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

 

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI
En cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, us informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicats a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el nom.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

S.I. Club Atlètic Vic es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓ
A tots els efectes la relació de S.I. Club Atlètic Vic amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Vic-Barcelona.